تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۷
 

نخستین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانش آموزی-کیش

Share/Save/Bookmark
نخستین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانش آموزی-کیش
 
نخستین دوره از مسابقات بین المللی رباتیک، با حضور دانش آموزان خارجی مقیم ایران از ۱۴ کشور در کیش آغاز شد. دانش آموزان خارجی مقیم ایران از ۱۴ کشور آفریقایی، آسیایی و اروپایی، از دوم تا پنجم آذر، میهمان پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف کیش در این دوره از مسابقات شدند.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
تیم های شرکت کننده از مدارس بین المللی سفارت های پاکستان ، هندوستان ، مجارستان و مدارس بین المللی قم و مدرسه نیم روز ( دانش آموزان ناشنوا ) و از کشورهایی همچون استرالیا، آذربایجان، انگلیس، کرواسی، فرانسه، یونان، هندوستان، ژاپن، پاکستان، رومانی، تانزانیا، اوکراین، آمریکا و یک تیم از ایران بودند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
تیم های شرکت کننده از مدارس بین المللی سفارت های پاکستان ، هندوستان ، مجارستان و مدارس بین المللی قم و مدرسه نیم روز ( دانش آموزان ناشنوا ) و از کشورهایی همچون استرالیا، آذربایجان، انگلیس، کرواسی، فرانسه، یونان، هندوستان، ژاپن، پاکستان، رومانی، تانزانیا، اوکراین، آمریکا و یک تیم از ایران بودند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
عنواندر این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند. تصویر
تیم های شرکت کننده از مدارس بین المللی سفارت های پاکستان ، هندوستان ، مجارستان و مدارس بین المللی قم و مدرسه نیم روز ( دانش آموزان ناشنوا ) و از کشورهایی همچون استرالیا، آذربایجان، انگلیس، کرواسی، فرانسه، یونان، هندوستان، ژاپن، پاکستان، رومانی، تانزانیا، اوکراین، آمریکا و یک تیم از ایران بودند.
تیم های شرکت کننده از مدارس بین المللی سفارت های پاکستان ، هندوستان ، مجارستان و مدارس بین المللی قم و مدرسه نیم روز ( دانش آموزان ناشنوا ) و از کشورهایی همچون استرالیا، آذربایجان، انگلیس، کرواسی، فرانسه، یونان، هندوستان، ژاپن، پاکستان، رومانی، تانزانیا، اوکراین، آمریکا و یک تیم از ایران بودند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
تیم های شرکت کننده از مدارس بین المللی سفارت های پاکستان ، هندوستان ، مجارستان و مدارس بین المللی قم و مدرسه نیم روز ( دانش آموزان ناشنوا ) و از کشورهایی همچون استرالیا، آذربایجان، انگلیس، کرواسی، فرانسه، یونان، هندوستان، ژاپن، پاکستان، رومانی، تانزانیا، اوکراین، آمریکا و یک تیم از ایران بودند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
تیم های شرکت کننده از مدارس بین المللی سفارت های پاکستان ، هندوستان ، مجارستان و مدارس بین المللی قم و مدرسه نیم روز ( دانش آموزان ناشنوا ) و از کشورهایی همچون استرالیا، آذربایجان، انگلیس، کرواسی، فرانسه، یونان، هندوستان، ژاپن، پاکستان، رومانی، تانزانیا، اوکراین، آمریکا و یک تیم از ایران بودند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
تیم های شرکت کننده از مدارس بین المللی سفارت های پاکستان ، هندوستان ، مجارستان و مدارس بین المللی قم و مدرسه نیم روز ( دانش آموزان ناشنوا ) و از کشورهایی همچون استرالیا، آذربایجان، انگلیس، کرواسی، فرانسه، یونان، هندوستان، ژاپن، پاکستان، رومانی، تانزانیا، اوکراین، آمریکا و یک تیم از ایران بودند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
تیم های شرکت کننده از مدارس بین المللی سفارت های پاکستان ، هندوستان ، مجارستان و مدارس بین المللی قم و مدرسه نیم روز ( دانش آموزان ناشنوا ) و از کشورهایی همچون استرالیا، آذربایجان، انگلیس، کرواسی، فرانسه، یونان، هندوستان، ژاپن، پاکستان، رومانی، تانزانیا، اوکراین، آمریکا و یک تیم از ایران بودند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
تیم های شرکت کننده از مدارس بین المللی سفارت های پاکستان ، هندوستان ، مجارستان و مدارس بین المللی قم و مدرسه نیم روز ( دانش آموزان ناشنوا ) و از کشورهایی همچون استرالیا، آذربایجان، انگلیس، کرواسی، فرانسه، یونان، هندوستان، ژاپن، پاکستان، رومانی، تانزانیا، اوکراین، آمریکا و یک تیم از ایران بودند.
در این دوره از مسابقات۱۴ تیم از ۱۴ کشور در قالب ۵۱ شرکت کننده و مربی که هر تیم در قالب ۳ نفر در مسابقات حضور پیدا کردند.
اختتامیه نخستین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانش‌آموزی
اختتامیه نخستین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانش‌آموزی
 در پایان مدرسه اوسینا با تیم روبوداکترز، پارسا صادقی بهار، علی میرباقری و علیرضا میرارفین با کسب نشان طلایی مسابقات بر سکوی اول ایستاد، مدرسه ساویر قم با تیم روبومانیا عقیلا بتول، فاطیما رسنیووا و سیدا فاطیما با کسب نشان نقره مسابقات در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم روبو اسپینرز از مدرسه بین المللی پاکستان کیاوش مصطفوی، ایوان های ای وی و نیکی عقیلی با دست یابی به نشان برنز حائز رتبه سوم مسابقات شد.
 در پایان مدرسه اوسینا با تیم روبوداکترز، پارسا صادقی بهار، علی میرباقری و علیرضا میرارفین با کسب نشان طلایی مسابقات بر سکوی اول ایستاد، مدرسه ساویر قم با تیم روبومانیا عقیلا بتول، فاطیما رسنیووا و سیدا فاطیما با کسب نشان نقره مسابقات در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم روبو اسپینرز از مدرسه بین المللی پاکستان کیاوش مصطفوی، ایوان های ای وی و نیکی عقیلی با دست یابی به نشان برنز حائز رتبه سوم مسابقات شد.
 در پایان مدرسه اوسینا با تیم روبوداکترز، پارسا صادقی بهار، علی میرباقری و علیرضا میرارفین با کسب نشان طلایی مسابقات بر سکوی اول ایستاد، مدرسه ساویر قم با تیم روبومانیا عقیلا بتول، فاطیما رسنیووا و سیدا فاطیما با کسب نشان نقره مسابقات در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم روبو اسپینرز از مدرسه بین المللی پاکستان کیاوش مصطفوی، ایوان های ای وی و نیکی عقیلی با دست یابی به نشان برنز حائز رتبه سوم مسابقات شد.
 در پایان مدرسه اوسینا با تیم روبوداکترز، پارسا صادقی بهار، علی میرباقری و علیرضا میرارفین با کسب نشان طلایی مسابقات بر سکوی اول ایستاد، مدرسه ساویر قم با تیم روبومانیا عقیلا بتول، فاطیما رسنیووا و سیدا فاطیما با کسب نشان نقره مسابقات در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم روبو اسپینرز از مدرسه بین المللی پاکستان کیاوش مصطفوی، ایوان های ای وی و نیکی عقیلی با دست یابی به نشان برنز حائز رتبه سوم مسابقات شد.
 در پایان مدرسه اوسینا با تیم روبوداکترز، پارسا صادقی بهار، علی میرباقری و علیرضا میرارفین با کسب نشان طلایی مسابقات بر سکوی اول ایستاد، مدرسه ساویر قم با تیم روبومانیا عقیلا بتول، فاطیما رسنیووا و سیدا فاطیما با کسب نشان نقره مسابقات در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم روبو اسپینرز از مدرسه بین المللی پاکستان کیاوش مصطفوی، ایوان های ای وی و نیکی عقیلی با دست یابی به نشان برنز حائز رتبه سوم مسابقات شد.
اختتامیه نخستین دوره مسابقات بین المللی رباتیک دانش‌آموزی
 
 
ع
 
 
 
 
 
کد مطلب: 409003